Kreu Financa Pyetje: Cilat biznese mbeshteten me 30 milion euro sipas mases 4.6 te ringjalljes ekonomike?

Pyetje: Cilat biznese mbeshteten me 30 milion euro sipas mases 4.6 te ringjalljes ekonomike?

nga Flamur Berisha

Masa 4.6. – Mbështetja e ndërmarrjeve publike – 30 mil EUR
Duke qenë të vetëdijshëm për gjendjen e rënduar financiare të shumicës së ndërmarrjeve publike, do të
hartojmë një plan për ringjalljen e tyre. Me këtë masë, do të mundësojmë kreditimin e ndërmarrjeve publike
ashtu që të mundësohet edhe jetësimi i planit të ringjalljes.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni