Kreu Biznes Pyetje e shpejtë: Masa 1.6 parasheh 5 milion euro për punëtor. Por cilët kategori perfitojnë?

Pyetje e shpejtë: Masa 1.6 parasheh 5 milion euro për punëtor. Por cilët kategori perfitojnë?

nga Flamur Berisha

Masa 1.6. – Mbështetja e punësimit të personave me nevoja të veçanta – 5 mil EUR
Në funksion të arritjes së synimit për një shtet të barabartë për të gjithë, do të mbështesim secilin të punësuar
me aftësi të veçanta me 50% të pagës, deri në maksimum 150 euro në muaj. Mbështetja do të bëhet për 6
muajt e parë.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni