Kreu Financa Pyetje: Kushë përfiton nga masa 3.4 – kuponë ushqimi për familjet në nëvojë!

Pyetje: Kushë përfiton nga masa 3.4 – kuponë ushqimi për familjet në nëvojë!

nga Flamur Berisha

Masa 3.4. – Kuponë ushqimi për familjet në nevojë – 4 mil EUR
Për 6 muaj me radhë, në bashkëpunim me UNDP-në dhe me financim të BE-së, 7,500 familjeve më në nevojë do t’u shpërndahen kuponë ushqimi në vlerë prej 60-70 euro, varësisht nga madhësia e familjes. Mbështetja do të zgjerohet edhe për rreth 3,000 familje tjera nga komunitetet jo-shumicë, me mbështetje të IOM-it.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni