Kreu Ekonomi Qeveria i ndanë 12 milion euro kësaj ministrie për ti ndihmuar bizneset!

Qeveria i ndanë 12 milion euro kësaj ministrie për ti ndihmuar bizneset!

nga Flamur Berisha

1.7. MASA 7 – Në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, në nën-programin Departamenti i Politikave Bujqësore, do të ndahen mjete në shumë 12,000,000 € (dymbëdhjetë milionë euro) sipas kritereve dhe procedurave të Programit për Pagesat Direkte për vitin 2021.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni