Kreu Biznes Qeveria ndanë 20 milion euro per kete kategori te investimeve!

Qeveria ndanë 20 milion euro per kete kategori te investimeve!

nga Flamur Berisha

Qeveria e Republikës së Kosovës ka zhvilluar mbledhjen e rregullt në të cilën ka miratuar vendime dhe dokumente të tjera të fushës së përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore.

3 .Për negocimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Zvicrës, e përfaqësuar nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, për Projektin “Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore në Kosovë – Faza 1”. Marrëveshja do të sigurojë 20 milionë euro për financimin e projektit;

Ju gjithashtu mund të pëlqeni