Kreu Ekonomi Qeveria ndanë 99,220 euro. Kjo kategori e qytetareve perfiton.

Qeveria ndanë 99,220 euro. Kjo kategori e qytetareve perfiton.

nga Flamur Berisha

Miratimin e Qeverisë ka marrë edhe vendimi për ndarjen e mjeteve financiare shtesë për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Zyrën e Kryeministrit për financimin e kërkesave të shoqatave të pensionistëve dhe kërkesën e shoqatave të familjarëve të të zhdukurve.

Pesëmbëdhjetë mijë (15, 000.00) euro ndahen për pensionet bazike-sociale; pesëmbëdhjetë mijë (15,000.00) euro për financimin e kërkesave të shoqatave përkatëse të pensionistëve; tridhjetë e katërmijë e gjashtëqind e dhjetë (34, 610.00) euro për Zyrën e Kryeministrit në kategorinë e subvencioneve dhe transfereve; tridhjetë e katër mijë e gjashtëqind e dhjetë (34, 610.00) euro për financimin e kërkesave të shoqatave të familjarëve të të zhdukurve.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni