Kreu Ekonomi Qka eshte Ditari i Kontabilitetit?

Qka eshte Ditari i Kontabilitetit?

nga Flamur Berisha

Ditari (Libri i Madh) është një libër i kontabilitetit ku bëhet regjistrimi sistematik i të gjitha transaksioneve afariste sipas radhës së tyre të ndodhjes, pra në mënyrë kronologjike

•Para se të regjistrohet në kontabilitet çdo transaksion duhet: •së pari, të analizohet për të caktuar efektin ekonomik të tij në ekuacionin themelor të kontabilitetit: Pasuria (Assetet) = Detyrimet, përkatësisht Debi=Kredi.

•së dyti, pasi që dokumentacioni të jetë analizuar nga aspekti formal, kurse transaksioni nga aspekti i efektit ekonomik, bëhet regjistrimi në sistemin e kontabilitetit në një libër të njohur si ditar.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni