Kreu Ekonomi Qka është Dokumenti Unik Doganor – DUD

Qka është Dokumenti Unik Doganor – DUD

nga Flamur Berisha

Dokumenti Unik Doganor është një dokument inporti qe nënkuptonë se mallrat që kanë hyrë në Kosovë dhe njëkohsisht kane paguar detyrimet doganore, dhe këto mallra konsiderohen mallra me status vendor (pra janë mallra të Kosovës).

Kemi keto lloje te dudave: IM4, IM5, IM6 dhe IM7

Ju gjithashtu mund të pëlqeni