Kreu Ekonomi Qka është vlera neto e një aseti?

Qka është vlera neto e një aseti?

nga Flamur Berisha

Vleftën kontabël neto të Aseteve është diferenca midis vlerës fillestare të aseteve dhe shumës së amortizimeve vjetore që aplikohen për këtë aktiv.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni


Get kontabilisti chat group | Goto kontabilisti website