Kreu Ekonomi Qka jane kuponët fiskal dhe kush eshte i obliguar ti leshojë ato?

Qka jane kuponët fiskal dhe kush eshte i obliguar ti leshojë ato?

nga Flamur Berisha

Çdo person i cili nuk kërkohet te regjistrohet për TVSH, por i cili kryen aktivitet ekonomik obligohet t’i lëshoj pranuesit kuponët fiskal të cilët prodhohen në mënyrë automatike nga pajisjet elektronike fiskale të autorizuara nga Ministria e Financave.

Kuponët fiskal lëshohen për konsumatorët, dmth personat që nuk zhvillojnë aktivitet ekonomik, të cilët blejnë mallra apo shërbime me shumicë apo pakicë. Kuponët fiskal duhet të lëshohen nga të gjitha njësitë apo lokacionet që kryejnë aktivitet ekonomik.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni