Kreu Ekonomi Qka ndodhë nëse i paguaj tatimet dy dite me vonesë?

Qka ndodhë nëse i paguaj tatimet dy dite me vonesë?

nga Flamur Berisha

Dështimi për të paguar tatimet me kohë do të rezultojë me një dënim prej 1% të bilancit të tatimit të detyruar për secilin muaj apo pjesë të muajit për të cilën pagesa është vonuar, deri në një maksimum prej 12 muajsh. Ky ndëshkim aplikohet pasi të përfundon ndëshkimi i aplikuar në paragrafin e mësipërm.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni