Kreu Ekonomi Qka perfshihet në të Ardhurat nga Paga ?

Qka perfshihet në të Ardhurat nga Paga ?

nga Flamur Berisha

Në të ardhurat bruto nga pagat përfshihen: Rrogat e paguara nga punëdhënësi për punëtorin, bonuset, provizionet dhe format e tjera të kompensimit për punëtorin, të ardhurat e fituara nga puna e përkohshme, premitë e sigurimit shëndetësor dhe të jetës, falja e huas së punonjësit ose e obligimit të punëdhënësit, pagesa e shpenzimeve personale të punonjësit nga punëdhënësi, etj

Ju gjithashtu mund të pëlqeni