Kreu Ekonomi Sa ditë duhet të qendrojë një person në Kosovë për tu cilesuar si person Rezident?

Sa ditë duhet të qendrojë një person në Kosovë për tu cilesuar si person Rezident?

nga Flamur Berisha

Rezident – nënkupton:
një person fizik i cili ka një vendqëndrim kryesor në Kosovë ose fizikisht është i pranishëm në Kosovë mbi njëqind e tetëdhjetë e tre (183) ditë në çdo periudhë kohore dymbëdhjetë (12) mujore; apo,

një entitet, ndërmarrje afariste personale, ortakëri, apo shoqëri e personave e cila është themeluar në Kosovë ose ka vendin e menaxhimit të tij efektiv në Kosovë.

Jo rezident – çdo person ose entitet që nuk është rezident i Kosovës;

Ju gjithashtu mund të pëlqeni