Kreu Biznes Sa është shuma maksimale që lejohet të paguhet kontribute nga Punedhensi dhe Punemarresi

Sa është shuma maksimale që lejohet të paguhet kontribute nga Punedhensi dhe Punemarresi

nga Flamur Berisha

Kontributi Pensional – Si shkon procedura? – Për kontributet pensionale, cdo punëdhënës është i detyruar që të kontribuoj në emër të punonjësve dhe ate nga dita e parë e punësimit. Shuma që është i obliguar të paguaj punëdhënësi në emër të punëtorit është 5% e të ardhurave bruto të punëtorit, mirëpo punëdhënësi mund të kontribuojë në mënyrë vullnetare deri ne maksimumi 15% në emër të
punëtorit. E njejta vlen edhe për punonjësit të cilët duhet të kontribuojnë në emër të vetin për kontributet e tyre pensionale, pra janë të obliguar të paguajnë 5% të shumës totale të të ardhurave bruto të kontribuojnë në mënyrë
vullnetare deri në 15 %.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni