Kreu Ekonomi Shihni se si komuna juaj i investon të hyrat nga tatimi në pronë!

Shihni se si komuna juaj i investon të hyrat nga tatimi në pronë!

nga Flamur Berisha

Të hyrat nga tatimi në pronë përditësojnë jetën e përditshme për ju, për familjen tuaj dhe për komunitetin tuaj.

Të hyrat nga tatimi në pronë përditësojnë jetën e përditshme…

Tatimi në pronë paguan për rrugë të reja, përmirësim të rrugëve, ujë të pastër, kanalizim, parqe, fusha sportive, ura, shkolla, rrethrrotullime, ujitje, ndriçim publik, vendkalim për këmbësorë, çerdhe, semafor, sheshe lojrash, trotuare, përmirësime në qendra mjekësore, renovim të shtëpive kulturore, shtëpi për të pastrehë, trotuare për të hendikepuar.

Shihni se si komuna juaj i investon të hyrat nga tatimi në pronë.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni