Kreu Biznes Si bëhet kalkulimi i tatimit në paga per punetorët?

Si bëhet kalkulimi i tatimit në paga per punetorët?

nga Flamur Berisha

Siç është cekur më poshte, çdo punëdhënës është i obliguar të ndal tatimin nga të ardhurat bruto të pagave të të punësuarve të tij gjatë secilës periudhë të caktuar. Për secilën periudhë tatimore, tatimi në të ardhura ngarkohet sipas shkallëve në vijim:

Ju gjithashtu mund të pëlqeni