Kreu Ekonomi Si bëhet kalkulimi i TVSH-së në faturë

Si bëhet kalkulimi i TVSH-së në faturë

nga Flamur Berisha

Nese pronaret e bizneseve pajtohen qe fatura ti leshohet me TVSH, ku TVSH-ja do te jete e brenda shumes atehere kalkulimi eshte si vijon:

TVSH: 500/1.18=423.73
423.73*0.18=76.27 euro eshte TVSH

Nese pronaret e bizneseve pajtohen qe fatura ti leshohet me TVSH, ku TVSH i shtohet vleres financiare, atehere kalkulimi eshte si vijon:

TVSH: 500*0.18=90
500+90=590 Eshte fatura me TVSH

.

X

Nese

Ju gjithashtu mund të pëlqeni