Kreu Ekonomi Si bëhet konfirmimi i salldove të llogarive?

Si bëhet konfirmimi i salldove të llogarive?

nga Flamur Berisha

Konfirmimi i salldove te llogarive behet duke barazuar kartelat Bleres-Furnitor. Pastaj behet deklarata ku konfirmojne te dya palet vleren e mbetur te borgjit. Nenshkruhen dhe vulosen dhe ruhen ne arkiven e kompanise.

Keto konfirmime kerkohen nga Auditoret dhe nga inspektoret tatimor.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni