Kreu Ekonomi Si dhe kur duhet të bëhet raportimi i të ardhurave nga bizneset që tatohen në bazë të të ardhurave reale?

Si dhe kur duhet të bëhet raportimi i të ardhurave nga bizneset që tatohen në bazë të të ardhurave reale?

nga Flamur Berisha

Për bizneset që i nënshtrohen tatuarjes në të ardhura reale, metodë e kontabilitetit është metoda akruale, të ardhurat raportohen në periudhën tatimore kur janë furnizuar mallrat apo kur janë ofruar shërbimet.

Për bizneset që nuk i nënshtrohen tatuarjes në të ardhura reale, metodë e kontabilitetit është ajo me para të gatshme, të ardhurat raportohen në periudhën tatimore kur janë pranuar paratë.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni