Kreu Ekonomi Si dhe kur të ç’regjistroheni nga TVSH-ja?

Si dhe kur të ç’regjistroheni nga TVSH-ja?

nga Flamur Berisha

Nëse ju jeni të regjistruar për TVSH dhe furnizimet totale gjatë vitit kalendarik kanë qenë nën pragun prej 30,000 €, ju mund të bëni kërkesë për ç’regjistrimi ç’regjistrimi hyn në fuqi në momentin kur ATK vërteton se furnizimet tuaja totale gjatë 12 muajve të fundit nga data e parashtrimit të kërkesës, kanë qenë nën pragun prej 30,000 €.

Nëse ju shuani aktivitetin tuaj, ju duhet që brenda 15 ditësh të lajmëroheni në ATK dhe të njoftoni zyrtarët për këtë cështje si dhe të kërkoni të ç’regjistroheni. Ç’regjistrimi hyn në fuqi në ditën e pushimit të aktivitetit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni