Kreu Ekonomi Si duhet të bejë ndryshimin e pronësisë së biznesit në ARBK dhe ATK

Si duhet të bejë ndryshimin e pronësisë së biznesit në ARBK dhe ATK

nga Flamur Berisha

Per te ndryshuar pronarin e biznesit prane zyrave te ARBK-se ju duhet te plotsoni kriteret si ne vijim:

Te dorezohet kontrata per shitjen e aksioneve, kopje e leternjoftimit te pronareve, fletpagesa prej 10 euro, te dorezohet Aneks Statuti, te dorezohet vendimi per ndryshim te statutit.

Per te ndryshuar pronarin ne ATK ju duhet te plotesoni kriteret si ne vijim:

Te dorzohet certifikata e re se bashku me informatat e biznesit, te dorezohet gjendja e llogarise bankare, kontrata e noterizuar e shiteblerjes se aksioneve, dhe dokumentacionet e pronareve te rinje. Po ashtu ne fund ju do i nenshtroheni kontrolles nga ATK-ja.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni