Kreu Ekonomi Si janë procedurat që një biznes të tatohet në baze të të ardhurave reale?

Si janë procedurat që një biznes të tatohet në baze të të ardhurave reale?

nga Flamur Berisha

Nje biznes qe vendoset te tatohet ne baze te te ardhurave reale fillimisht duhet ta shkarkoje deklaraten ne web faqe ne atk

FORMULAR APLIKACIONI PËR REGJISTRIM PËR KORPORATAT E VOGLA QË VENDOSIN TË
TATOHEN SIPAS SKEMËS SË TATUARJES MBI TË ARDHURAT REALE

te plotesohet, te nenshkruhet dhe te vuloset nga pronari ose perfaqesuesi i autorizuar.

afati qe bizneset kane te drejte te aplikojne jane 01 janar deri 29 shkurt te vitit

Ju gjithashtu mund të pëlqeni