Kreu Ekonomi Si janë të përcaktuara shpenzimet në emër të reprezentacionit?

Si janë të përcaktuara shpenzimet në emër të reprezentacionit?

nga Flamur Berisha

Shuma maksimale e shpenzimeve të reprezentacionit qe pranohen si te zbritshme nuk duhet të tejkaloj 1% të të ardhurave bruto vjetore.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni