Kreu Ekonomi Si mund ta bëj kerkesën për regjistrim ne TVSH?

Si mund ta bëj kerkesën për regjistrim ne TVSH?

nga Flamur Berisha

Kerkesen per regjistrim ne TVSH mund ta beni online ne sistemin EDI. Tek Formularet elektronik ju mund te beni aplikimin ku duhet te cekni a jeni deklarues vullnetar i TVSH-se apo keni kaluar pragun prej 30,000 eurove si dhe daten e kalimit te pragut per regjistrim te TVSH-se.

Certifikata e regjistrimit në TVSh duhet të paraqitet publikisht në lokacionin tuaj. Nëse më vonë ndonjë nga
këto detaje ndryshohet, ose aktiviteti i personit të tatueshëm shuhet, certifikata regjistrimit në TVSH duhet
t’i kthehet Administratës Tatimore. Të gjitha certifikatat e TVSH mbesin pronë e ATK-së
Numri Fiskal duhet të tregohet në të gjitha faturat dhe dokumentet e ATK dhe Departamentit të Doganave

Ju gjithashtu mund të pëlqeni