Kreu Ekonomi Si ndikon Nota Kreditore e leshuar në deklaraten e TVSH-së

Si ndikon Nota Kreditore e leshuar në deklaraten e TVSH-së

nga Flamur Berisha

Note krediti eshte nje dokument i leshuar per qellim te nje rregullimi, nga personi i tatueshem per pranuesin e mallrave ose sherbimeve, pasi qe te jete leshuar fatura tatimore, ku shuma e TVSH-se se ngarkuar ne faturen tatimore e tejkalon obligimin real te TVSH-se per ate furnizim te tatueshem.

Pershembull: Kompania X i ka shitur kompanise Y mall ne vlere 10,000 euro plus tvsh 1800 euro, me kushtet 10/10 net 30. Kompanya Y pranon oferten dhe ben pagesen ne diten e 4-te qe e fiton zbritjen.

Kompania X i dergon kompanise Y nje note krediti per mallin e vlerej prej 1000. Kompania X do te paguaje 180 euro me pak tvsh ne fund te muajit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni