Kreu Ekonomi Si ta barazojmë një kartelë financiare?

Si ta barazojmë një kartelë financiare?

nga Flamur Berisha

Barazimi i kartelave financiare Bleres-Furnitor duhet te kaloje permes kesaj procedure:

Te kerkohet permes emailit kartela financiare per vitin e operimit,

Te shkarkohet nga sistemi kartela financiare qe kemi ne sistemin tone.

Te behen krahasime, duke sigurar qe a jane te regjistruara te gjitha faturat qe kane kartela e pales tjeter ne sistemin tone.

Te behen krahasime, duke siguruar qe a jane te regjistruara te gjitha pagesat qe kemi ne ne kartelen e pales tjeter.

Per gjdo mungese te faturave apo pagesave duhet ti drejtoheni me email duke i siguruar fakte

dhe keshtu ne fund duhet te barazohen salldot e te dya paleve.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni