Kreu Ekonomi Si ta shkruaj një ankesë drejtuar Ministrise së Financave lidhur me mos marrjen e 290 eurove

Si ta shkruaj një ankesë drejtuar Ministrise së Financave lidhur me mos marrjen e 290 eurove

nga Flamur Berisha
Nese ju nuk i keni marrur 290 euro, permes e-mailit zyrtar ju douhet ta shkruani ankesen sipas ketij udhezuesi:
Ne fillim duhet te ceken informatat e biznesit, te tilla si Emri i Biznesit, Numri Unik Identifikues, Adresa e biznesit, Nr.Tel dhe Nr. Llogarise Bankare.
.

Pastaj keto informata duhet te dergohen ne emailin zyrtar ankesa.mf@rks-gov.net.
Pas shqyrtimit të ankesave tuaja, ju do të merrni përgjigje zyrtare në e-mailin që e keni lënë si kontakt në ankesën tuaj

Ju gjithashtu mund të pëlqeni