Kreu Ekonomi Si të shkarkojë deklaratë elektronike nga web-faqja e Administrates Tatimore të Kosovës

Si të shkarkojë deklaratë elektronike nga web-faqja e Administrates Tatimore të Kosovës

nga Flamur Berisha

Te gjitha deklaratat elektronike te Administrates Tatimore te Kosoves mund ti shkarkoni ne web:

https://apps.atk-ks.org/edeclarations/ . ne kete link jane te bashkangjitur te gjitha deklaratat qe nje biznes deshiron ti shkarkoje.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni