Kreu Ekonomi Sipas ligjit për rimekembje edhe punonjësit të cilet janë pezulluar nga puna do të shperblehen me 300 euro

Sipas ligjit për rimekembje edhe punonjësit të cilet janë pezulluar nga puna do të shperblehen me 300 euro

nga Flamur Berisha

Paguhen nga ana e buxhetit te republikes se Kosoves, pagat e punonjesve ne sektorin privat per periudhen tetor-dhjetor 2020 te cilet si pasoje e pandemise COVID-19, jane larguar apo pezulluar nga puna e tyre per periudhen jo me te vjeter se 3 muaj pas dates 29 shkurt e deri me 30 dhjetor 2020

Shuma e pageses per punetoret nga paragradi 1 i keti neni eshte 300 euro per 1 muaj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni