Kreu Biznes Sipas vendimit te ri të qeverisë, bizneset obligohen ta ndermarrin këtë hap sa më parë

Sipas vendimit te ri të qeverisë, bizneset obligohen ta ndermarrin këtë hap sa më parë

nga Flamur Berisha

Ç. [Masat e përgjithshme të mbrojtjes dhe higjienës]

7.       Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera, të mbajnë dezinfektues për duar dhe një sasi të maskave në vende të qasshme në hyrje të objektit si dhe në ambientet e brendshme.

8.       Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera që në hyrje të çdo objekti të vendosin shenja të dukshme të rregullave të sjelljes për mbrojtje nga COVID-19, përfshirë shenjën e ndalimit të hyrjes  në  objekt  pa  maska,  respektimin  e distancës.

9.       Obligohen përgjegjësit e institucioneve publike e private dhe subjektet e tjera që të kryejnë dezinfektimin dhe ajrosjen e hapësirave të mbyllura.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni