Kreu Financa Sot është afati i fundit per nenshkrim te pasqyrave financiare nga Kontabilisti i Certifikuar

Sot është afati i fundit per nenshkrim te pasqyrave financiare nga Kontabilisti i Certifikuar

nga Kontabilisti

keni nevoje per Kontabilist te Certifikuar qe iu sherben per mirembajtie te kontabilitetit dhe nenshkrimin e pasqyrave financiare? Te gjithe te interesuarit mund te na kontaktojne ne inbox ose ne numrin tone te telefonit +38344296189. Pasqyrat financiare do te dorzohen ne KKRF pasi do behet kontrollimi se bashku me pronaret ose kontabilistet qe i kane mirembajte sherbimet e kontabilitetit por qe nuk kane qene te certifikuar.

Të gjitha pasqyrat financiare dhe raportimet shtese kërkohet të dorëzohen në Këshillin Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) deri më 30 prill të vitit pasues, ndërsa pasqyrat financiare të konsoliduara (për grupet) kërkohet të dorëzohen në KKRF deri më 30 qershor të vitit pasues. Kurse per dorezim te pasqyrave financiare ne ATK eshte 31 Mars 2022

Ju gjithashtu mund të pëlqeni