Kreu Ekonomi Sqarim rreth pagesave te pakos emergjente!

Sqarim rreth pagesave te pakos emergjente!

nga Flamur Berisha

Zëvendësministri i Ministrisë së Financave dhe Transfereve, Agim Krasnqi, ka thënë se pagesat e mos realizuara nga pakoja emergjente për shumë qytetarë, pritet të përfundojnë në momentin që përfundon edhe procesi i rishikimit të buxhetit.

Te nderuar tatimpagues dhe juve punonjes qe jeni duke pritur rreth pagesave te dyta te pakos emergjente. Qeveria e Republikes se Kosoves siq jeni duke e pare nuk po mundet ti votoje marveshjet nderkombetare ne Kuvendin e Republikes se Kosoves dhe si te tille nuk mund te ekzekutohen pagesat e pakos emergjente. Te gjitha shkrimet tjera rreth kesaj qeshtje jane te pa verteta dhe si rezultat kane nje qellim te vetem dhe ato jane perfitimet nga klikimet nga lajmet e rrejshme. Andaj si perfundim, nuk do te kete pagesa te pakos emergjente per pagat e dyta pa u vutuar ne kuvend marveshjet financiare.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni