Kreu Shpallje pune Thirrje per aplikim nga Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës (APRK)

Thirrje per aplikim nga Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës (APRK)

nga Flamur Berisha

NJOFTIM PËR APLIKIM

Ministria e Financave, Punes dhe Transfereve (MFPT) – Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës (APRK) dhe Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) kanë nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit për angazhimin e 100 punëkërkuesve (praktikanteve) në Administratën Tatimore të Kosovës, angazhimi i tyre është për 6 muaj.

Të gjithë punëkërkuesit e interesuar ftohen që të vizitojnë adresën elektronike https://aprk.rks-gov.net/ ose Zyrat e Punësimit në komunën …

Ju gjithashtu mund të pëlqeni