Kreu Ekonomi TVSH-në a e paguan konsumatori apo biznesi?

TVSH-në a e paguan konsumatori apo biznesi?

nga Flamur Berisha

TVSH eshte takse indirekte  që përfshihen në madhësinë e çmimit të produkteve, të mallrave e të shërbimeve të ndryshme, dhe paguhen  si pjesë e këtyre çmimeve nga konsumatorët dhe derdhen në buxhetin e shtetit nga ata persona që janë shitës të produkteve, mallrave e sherbimeve.

Në tatimet dhe taksat indirekte përmëndim: tatimi mbi vlerën e shtuar, taksën doganore, akciza, etj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni