Kreu Ekonomi Urgjentisht ta kontrolloni llogarinë në trust. Shume personave u jane minusuar më shumë se 10% te mjeteve!

Urgjentisht ta kontrolloni llogarinë në trust. Shume personave u jane minusuar më shumë se 10% te mjeteve!

nga Flamur Berisha

Çështja teknike e pagesës së 10%-shit

Të nderuar kontribuues,

kemi mesazhe për shqetësimet e bilancit që është zbritur në llogari dhe shumës për të cilën është aplikuar për 10%. Më së miri është që të prisni ekzekutimin e pagesës në banka që ta kontrolloni gjendjen e bilancit dhe shumës përfundimtare në bankë.

Për momentin është duke u bërë regjistrimi kontabël në sistemin e menaxhimit të llogarive, edhe informacioni i 10%-shit paraqitet në dy fusha: 1) vetëm si kontribute dhe 2) bashkë me kthim nga investimet. Në bilancin përfundimtar të gjendjes mund ta vëreni më së lehti dallimin.

Pra, që ta vëreni qartë dallimin, ju lutemi që të prisni deri më 23 dhjetor për t’i kontrolluar të gjitha pagesat e aplikimeve prej 11 deri 17 dhjetor 2020.

Per te pare llogarine klikoni www.trusti.org

Ju gjithashtu mund të pëlqeni