Kreu Ekonomi Veprimtaritë ekonomike që mund të ushtrojnë aktivitetin ekonomik sipas vendimit të Qeverisë së Kosovës

Veprimtaritë ekonomike që mund të ushtrojnë aktivitetin ekonomik sipas vendimit të Qeverisë së Kosovës

nga Flamur Berisha

Në bazë të Vendimit nr.01/42, të datës 11.11.2020, të Qeverisë së Republikës së Kosovës, (pika 20) për masat e përgjithshme dhe specifike për mbrojtjen nga pandemia COVID-19, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ju njofton për masat për mbarëvajtjen e operatorëve ekonomikë.

Veprimtaritë e lejuara i gjeni në këtë vegëz

https://mti.rks-gov.net/desk/inc/media/3A80C3CC-85E6-4F7A-A4E1-A3FDE99B123B.pdf

Mundësia e qarkullimit të lirë të bizneseve dhe punëtorëve bëhet duke aplikuar në formën zyrtare në sistemin elektronik EDI-ATK.
Me konfirmimin e dokumentit të EDI-ATK mund të kryhen nevojat e operatorëve ekonomikë.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni