Kreu Ekonomi Zv. Ministri i Financave tregon masat që do të perfitojnë qytetaret dhe bizneset

Zv. Ministri i Financave tregon masat që do të perfitojnë qytetaret dhe bizneset

nga Flamur Berisha

I. Hartimi dhe zbatimi i Programit për Rimëkëmbje Ekonomike – 365 milionë euro për vitin 2020

 • lehtësimin e qasjes në financa;
 • zvogëlimi i barrierës tatimore;
 • subvencionimin e pagave; stimulimin e kërkesës agregate;
 • dyfishimin e subvencioneve në bujqësi;
 • mbështetje për arsimin dhe shëndetësinë;
 • mbështetjen e bizneseve të grave;
 • mbështetjen e komuniteteve;
 • zhvillimin e balancuar rajonal; mbështetjen e ndërmarrjeve publike;
 • mbështetje për komunat;
 • dhe mbështetje për bashkatdhetarët.

II. Mbi 500 mijë përfitues (punonjës të sektorit privat, familje në asistence sociale, mjekë, policë, fermerë, gra në biznes, artistë, sportistë, komunitete),

Nga masat e Programit për Rimëkëmbje Ekonomike (PRE) për vitin 2020

 • Prej Mars – Qershor 2020, për menaxhim të pandemisë, MF kishte shpërndarë rreth 60 milionë €
 • Prej Korrik – Dhjetor 2020, kemi shpërndarë rreth 240 milionë € për qytetarë dhe biznese
 • Pjesa më e madhe e tyre (mbi 230 milionë €) janë subvencione dhe transfere për të përkrahur, sektorin privat, fermerët, arsimin, kulturën, Ndërmarrjet Publike, komunat, etj
 • Rreth 50 mijë biznese me rreth 240 të punësuar e të vetëpunësuar kanë përfituar mbështetje direkte nga masat e PRE
 • Dyfishimi i asistencës sociale (mbi 25 mijë familje përfituese).
 • Dyfishim i subvencioneve për mijëra fermerë.

III. Deri sa të tjerët flasin për rimëkëmbje, ne tashmë po e bëjmë rimëkëmbjen:

 • 365 milionë për vitin 2020
 • 222.4 milionë për vitin 2021
 • 200 milionë të Trustit
 • Qindra milionë të tjera të negociuara me partneret ndërkombëtarë financiarë

IV. Masat e tjera nga të cilat përfitojnë qytetarët dhe bizneset:

 • Qasje e lirë në financa dhe subvencionim i normave të interesit për bizneset dhe fermerët, përmes Fondit Kosovar për Garantimin e Kredive;
 • Zvogëlimi i TVSH për hotelet dhe gastronominë prej 18 në 8%
 • Largimin e TVSH-së për lëndën e parë të prodhuar në Kosovë (të përdorur në procesin e prodhimit);
 • Ulja e faturave të energjisë elektrike;
 • Debllokimi i llogarive bankare dhe shlyerja e ndëshkimeve për të gjithë tatimpaguesit;

V. Përveq këtyre, MF është angazhuar shumë:

 • Përmbylljen e procedurave për 9 marrëveshjeve ndërkombëtare në vlerë prej rreth 250 milionë euro, (ku 213 milionë euro janë financim për luftën ndaj pandemisë COVID-19. Financimi përfshin rreth 26 milionë euro pajisje mjekësore dhe rreth 30 milionë intervenime në sektorin shëndetësor.)
 • Marrëvshja kornizë me Qeverinë Gjermane në vlerë prej 74 milionë, gjysma e të cilave në formë granti

Ju gjithashtu mund të pëlqeni