Kreu Ekonomi Zyertare: Komisioni i ankesave per 290 euro ende nuk ka shqyrtimin e ankesave. Ja kur pritet te filloje!

Zyertare: Komisioni i ankesave per 290 euro ende nuk ka shqyrtimin e ankesave. Ja kur pritet te filloje!

nga Flamur Berisha

Ju faleminderit për emailin tuaj. Lidhur me ankesën tuaj shih njoftimin e fundit në uebfaqen e Ministrisë së Financave: https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,2,1019. Pas njoftimit të radhës sikurse specifikohet në njoftim, ju mund të na drejtoheni me ankesën tuaj.

Pra, ende nuk ka filluar shqyrtimi i ankesave. Permes nje deklarate do njoftoheni per filloje shqyrtimin i tyre.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni