Kreu Ekonomi Zyrtare: Filluan pergjigjet nga Komisioni i ankesave per bizneset qe nuk i kane marre 290 euro

Zyrtare: Filluan pergjigjet nga Komisioni i ankesave per bizneset qe nuk i kane marre 290 euro

nga Flamur Berisha

Pas shqyrtimit ankimor, Komisioni per ankesa ka filluar kthimin e pergjigjeve per bizneset qe nuk i kane marrur 290 euro.

Keshille Juridike: Nese edhe pas te gjitha verifikimeve te rekomanduara nga komisioni i ankesave, nuk i keni pranuar mjetet, atehere mund ti drejtoheni gjykates kompetente.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni