Kreu Ekonomi Zyrtare: Kjo është Ministria qe duhet aplikojne per 900€ euro personat qe kane humbur vendin e punes

Zyrtare: Kjo është Ministria qe duhet aplikojne per 900€ euro personat qe kane humbur vendin e punes

nga Flamur Berisha


1.16. MASA 16 – Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në nën-programin Ndihmat Sociale me kod 00500, do të ndahen mjete në shumë 31,000,000 € dhe atë si vijon:

  • 1.16.1. Mbështetje për skemat pensionale për individët që përfitojnë më pak se 100 euro në muaj në shumë 13,500,000 € (trembëdhjetë milionë e pesëqind mijë euro)
  • 1.16.2. Mbështetje për skemat sociale në shumë 7,500,000 € (shtatë milionë e pesëqind

mijë euro) dhe

  • 1.16.3. Mbështetje për personat që kanë humbur vendet e punës, si pasojë e pandemisë (COVID-19) në shumë 10,000,000 € (dhjetë milionë euro).

Ju gjithashtu mund të pëlqeni